BMRHer bireyin toplumda eşit haklara sahip olması gerektiği görüşünü benimseyen ve bu doğrultuda insan haklarına yönelik toplumdaki engelleri kalıcı çözümlerle kaldırmayı amaçlayan Engelleri Kaldır Hareketi; engelliler konusundaki araştırma ve analiz çalışmalarını pazar araştırma alanındaki uluslar arası standart ISO 20252:2006 Kalite Belgesini almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk şirketlerden biri olan BMR ile birlikte yürütecek.

İnsan hakları ihlallerine karşı Engelleri Kaldır Ekibi ile aynı bakış açısı ve duruşa sahip BMR projelerde ihtiyaç duyulan araştırma ve analiz bölümünü üstlenerek engellilerin toplumdaki yerinin bilimsel araştırmalara dayanarak ortaya konması ve gerçekçi istatistikler alma konularında harekete destek verecek.

http://www.bmr-research.com/