Engelleri Kaldır nedir?

Engelsiz bir yaşam için “Kalbini engelleme, engelleri kaldır!”

Ocak 2009 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Rodin Alper Bingöl’ün tez projesi olarak hayata geçen Engelleri Kaldır Hareketi (EKH); kamuoyunun, özel ve kamu kuruluşlarının yoğun ilgi ve desteğiyle tez projesi olma boyutunu aşarak toplumsal bir hareket haline geldi. Engelleri Kaldır Hareketi (EKH), insan hakları için çalışan insanların oluşturduğu İstanbul merkezli olmak üzere dünya çapında yürütülen bir harekettir. “Engelleri Kaldır Hareketi kimsenin değil, sahiplenen herkesindir!” inancıyla yola çıkan EKH, insan haklarına yönelen her türlü ihlalin önüne geçilmesi için çalışır. EKH’nin nihai amacı, “Kalbini engelleme, engelleri kaldır!” sloganı ile her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üstünde bir değer olarak kabul ettiği insan haklarına yönelik ihlal sorunlarının kaynağına ilişkin farkındalığı geliştirmek ve somut çözüm önerilerini uygun yöntem ve stratejilerle kalıcı şekilde hayata geçirmektir.

Tüm hükümetlerden, siyasi ideolojilerden ve ekonomik çıkarlardan bağımsız hareket ederek tüm hak ihlallerini hedef alan EKH, tarafsız duruşuyla kamu vicdanını hak ihlallerine karşı duyarlı kılarak “insan”ın önündeki tüm sıfatlardan ayrıştırıldığı ve sadece insan olması sebebiyle hak ettiği çağdaş toplum düzenine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle EKH, her bireyin bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme hakkının tanınması ve bu yolla kişilerin bağımlılıklarının en aza indirgenmesi amacıyla toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda EKH, eğitim hakları elinden alınan kız çocuklarını, istismar edilen çocuk ve gençleri, çalışma hakları ellerinden alınan, şiddete maruz kalan kadınları, fiziksel veya zihinsel sebeplerle engellenen tüm bireyleri ele almaktadır. EKH kapsamında yürütülen çalışmalar, kısa vadede kuruluş aşaması tamamlanan “Engelsizler Derneği” adı altında çalışmalarını sürdürecektir.

Gündelik yaşamdaki engellerden en çok etkilenen kesim olduğuna inandıkları engelli bireylerin toplumsal yaşama ve üretim süreçlerine aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla yola çıkan EKH, var olan düzeni geliştirmek için; sosyal yaşam ve paylaşım alanları eksikliğinin giderildiği, gerekli farkındalığın sağlandığı, yaşam kalitesinin eşitlenerek yükseltildiği ideal toplum düzenine ulaşmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Kısa sürede gündem oluşturmayı başaran EKH, duygu sömürüsüne yer vermeden ve bireylerden bağış toplamadan Universal McCann, Microsoft Türkiye, Hürriyet Gazetesi, Doğuş Grubu, UPS, PTT Film, 1000Volt, California Foundation for Independent Living Centers, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği gibi ulusal ve uluslar arası kurumların işbirliğiyle ve imkânlarını seferber eden binlerce gönüllünün desteğiyle hızla büyüyerek güçlenmektedir.