Hukuki

Yönetim kadrosu altında şekillenen Hukuk Çalışma Grubu, Türkiye genelinde projeye ilgi gösteren gönüllü hukuk fakültesi öğrencileri, avukatlar ve akademisyenlerin desteğiyle Engelleri Kaldır Hareketi’nin (EHK) hukuk alanındaki projelerini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Grubun öncelikli hedefi, engelli haklarına yönelik toplumsal farkındalık sağlamak üzere, engellilere ilişkin ulusal ve uluslar arası mevzuat konusunda toplumu bilgilendirmek, bu amaçla web sitesi üzerinde oluşturulacak hukuk bölümünde yayınlanmak üzere uygun makaleler ve bilgilendirici metinler hazırlamak, seminer ve sempozyumlar düzenlemektir.

Mevzuat hakkında toplumsal farkındalığın sağlanmasını takiben, mevcut yasal düzenlemelerdeki hukuksal boşluklar ve çözüme muhtaç noktalar tespit edilerek, yasa tasarısı önerilerinde bulunmak üzere taslak metinler oluşturulacak ve bu sürece tüm toplumun aktif katılımı sağlanacaktır.  EHK Hukuk Çalışma Grubu, organizasyonumuz ile irtibata geçen engellilerin hukuki sorularını yanıtlamak ve/veya bu kişileri ilgili kişi ve kurumlara yönlendirmek, gerektiğinde hukuki problemlerine pratik çözümler oluşturmak noktasında da aktif görev ve sorumluluk alacaktır.

EHK Hukuk Çalışma Grubu, Türkiye Barolar Birliği, çeşitli illerin Baroları ve bu Baroların ilgili Komisyonları, TBMM ve diğer ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde çalışmalar yürütmeyi, yeni projeler geliştirmeyi ve hâlihazırda yürütülen projelerin hayata geçmesi için kendisinden talep edilen her türlü desteği vermeyi EHK hareketi içinde bulunmanın asli gereği kabul etmektedir.