Şehir Planlama

Engelleri Kaldır Hareketi (EKH) Yönetim kadrosu üyelerinin oluşturduğu Mimarlık ve Altyapı Çalışma Grubu, Türkiye genelinde projeye aktif katılım sağlamak isteyen gönüllü mimarlık fakültesi öğrencileri, mimarlar ve akademisyenlerin desteğiyle EKH’ nin iyileştirme alanındaki projelerini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Grubun öncelikli hedefi, engellilerin toplumsal hayata daha rahat karışabilmeleri için önlerinde engel oluşturacak her türlü altyapı probleminin çözülmesi için projeler hazırlamak, bu doğrultuda oluşan projeleri en etkin şekilde hayata geçirmektir.

Engellilerin günlük yaşantılarını daha rahat sürdürebilmelerine yönelik uygun yerler tasarlamadıktan ve bunları uygulamadıktan sonra engellilere tekerlekli sandalye vermenin öneminin olmadığı yönünde bir inanç güden EKH Mimarlık ve Altyapı Çalışma Grubu, sorunun temeline inerek engelleri kökten çözme eğiliminde iyileştirme projeleri yaratmaktadır. Bu projelerin kabulü ve hayata geçirilmesi için çalışan EKH, konunun kapsama alanının büyüklüğü nedeniyle bu noktada belediye ve devlet kurumlarının desteğini alarak projelerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. EKH Mimarlık ve Altyapı Çalışma Grubu bu doğrultuda uyguluma çalışmalarını gerçekleştirmek adına pilot bölge olarak Bakırköy’ü seçmiş bulunmaktadır.

Bu sürece toplumun daha aktif katılımının sağlanması adına sitemizde yer alacak ve gönüllülerin desteği ile şekillenecek ‘Engel Haritası’ oluşturulacaktır.  Projeye gönülden destek vermek isteyen her birey sokakta rastladığı ve fotoğrafladığı engel karelerini site üzerinden insanlarla paylaşma imkanı bulabilecektir. Böylece, konu hakkında duyarlı olan kişilerden toplanan engel fotoğrafları ile Türkiye’nin ‘Engel Haritası’ yaratılmış olunacaktır. EKH Mimarlık ve Altyapı Çalışma Grubu bu harita ile ortaya çıkacak engellerin kaldırılması için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek kalıcı çözümlerin yaratılması için çalışacaktır.