Sıkça Sorulan Sorular

> Engelleri Kaldır Hareketi nedir?
> Engelleri Kaldır Hareketi nasıl başladı?
> Engelleri Kaldır Hareketi gönüllü kimdir?
> Engelleri Kaldır Hareketi’nde nasıl yer alabilirim?
> Engelleri Kaldır Hareketi’nin visyonu, misyonu, değerleri nelerdir?
> Engelleri Kaldır Hareketi’nin faaliyet alanları nelerdir?
> Engelleri Kaldır Hareketi nasıl çalışıyor?
> Engelleri Kaldır Hareketi kim tarafından finanse ediliyor?
> Engelleri Kaldır Hareketi’nin şubeleri var mı?
> Buarada yer almayan bir soru sormak istiyorum?

Engelleri Kaldır Hareketi nedir? | Yukarı çık ↑
Engelleri Kaldır Hareketi (EKH), insan hakları için çalışan insanların oluşturduğu, İstanbul merkezli olmak üzere dünya çapında yürütülen bir harekettir. EKH’nin nihai amacı, “Kalbini engelleme, engelleri kaldır!” sloganı ile her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üstünde bir değer olarak kabul ettiği insan haklarına yönelik ihlal sorunlarının kaynağına ilişkin farkındalığı geliştirmek ve somut çözüm önerilerini uygun yöntem ve stratejilerle kalıcı şekilde hayata geçirmektir.

Engelleri Kaldır Hareketi nasıl başladı? | Yukarı çık ↑
Ocak 2009 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Rodin Alper Bingöl’ün tez projesi olarak başlayan Engelleri Kaldır Hareketi (EKH); daha sonra kamuoyunun, özel ve kamu kuruluşlarının yoğun ilgi ve desteğiyle tez projesi olma boyutunu aşarak toplumsal bir hareket haline geldi.

Engelleri Kaldır Hareketi gönüllüsü kimdir? | Yukarı çık ↑
İnsan haklarını her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üstünde bir değer olarak kabul eden kişidir. “Engelleri Kaldır Hareketi kimsenin değil, sahiplenen herkesindir!” inancıyla yola çıktığı için, Engelleri Kaldır Hareketi gönüllüsü de insan haklarına yönelen her türlü ihlalin önüne geçilmesi için çalışan her bireydir.

Engelleri Kaldır Hareketi’nde nasıl yer alabilirim? | Yukarı çık ↑
Destek olmak ya da fiilen EKH’ne katılmak isteyenler İletişim Formunu doldurarak ya da [email protected] adresine e-posta göndererek ulaşabilirler.

Engelleri Kaldır Hareketi’nin vizyonu, misyonu, değerleri nelerdir? | Yukarı çık ↑

Vizyonumuz
EHK, kamu vicdanının hak ihlallerine karşı duyarlı olduğu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve insan haklarının korunmasına yönelik uluslararası nitelikli tüm diğer metinlerin öngördüğü hakların, her birey tarafından aktif olarak kullanılabildiği ideal toplum düzenine ulaşmak gayesiyle yola çıkmıştır.

Misyonumuz
İnsan haklarına yönelik ihlallerinin kaynağına ilişkin toplumsal farkındalığı geliştirmek ve ideal toplum düzenine ulaşmaya yönelik kalıcı ve somut çözüm önerilerini, uygun yöntem ve stratejilerle hayata geçirmektir.

Ana Değerlerimiz
EKH, ürettiği ve üreteceği tüm projeler ile, iş ve fikir birliği içinde olduğu tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile kurduğu ilişkilerde 8 temel değeri esas alan bir dünya görüşüne sahiptir: Bağımsızlık, Adalet, Eşitlik, Duyarlılık, Hoşgörü, Saygı, Dayanışma, Yenilikçilik, Saydamlık.

Engelleri Kaldır Hareketi’nin faaliyet alanları nelerdir? | Yukarı çık ↑
Engelleri Kaldır Hareketi, Türkiye sınırları içerisinde fiziksel ve düşünsel her tür engeli kaldırmayı, insan hakları ihlalleri ile mücadele etmeyi ve bu anlamda önüne bir engel olarak çıkan her bir unsurun bertaraf edilmesini, toplum tarafından “engellenen” bireylerin toplumla olan iletişimini etkin hale getirmeyi ve toplumsal entegrasyonu sağlamak için gereken toplum bilincinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda EKH’nin hedef kitlesi, sadece görme engelli, omurilik felçlisi ya da işitme engelliler olmayıp; herhangi bir tür fiziksel engele sahip bireyler ile ifade özgürlüğü kısıtlanan kişiler, çalışma özgürlüğü engellenen kadınlar ve çocuk olma hakları ellerinden alınan küçüklerin yanı sıra, engellerin kaldırılması için gereken güce sahip olduğunun, bugüne kadar, farkında ol(a)mayan tüm “engelsiz”lerdir.

Engelleri Kaldır Hareketi’ nasıl çalışıyor? | Yukarı çık ↑
EKH, insan haklarına yönelik ihlallerin kaynağına ilişkin toplumsal farkındalığı geliştirmek ve ideal dünya düzenine ulaşmaya yönelik somut çözüm önerilerini, uygun yöntem ve stratejilerle hayata geçirmek için projeler üretir. EKH ekibi çalışmalarını, yönetim kadrosu altında, kendi alanında uzman kişilerin oluşturduğu; hukuk, iletişim, alt-yapı ve mimari, psikoloji-sosyoloji alanlarında somut projeler üreten spesifik çalışma grupları eliyle yürütmektedir. Çalışma grupları, daimi üyelerinin yanı sıra, yarı-zamanlı veya proje bazlı destek veren gönüllülerin de katılımı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Engelleri Kaldır Hareketi’ kim tarafından finanse ediliyor? | Yukarı çık ↑
Engelleri Kaldır Hareketi maddi bağış kabul etmemekte, ancak sponsorlarının ve işbirliği içinde olduğu kurum, kuruluş ve gönüllü gerçek kişilerin, ilgili ve/veya uzman oldukları alanlarda vermiş oldukları fikri ve teknik destek ile projelerini hayata geçirmektedir. EHK, dernekleşme sürecinin tamamlanmasını takiben, dernekler mevzuatı çerçevesinde kaydedilen gelirini, kalıcı çözümler üretmeye yönelen mevcut ve müstakbel projelerinin hayata geçirilmesi için kullanacaktır.

Engelleri Kaldır Hareketi’nin şubeleri var mı? | Yukarı çık ↑
EKH çalışmaları İstanbul merkezli olmak üzere, farklı şehirlerdeki gönüllü birey ve kurumların desteğiyle koordinatörler tarafından yürütülür.

Bu arada yer almayan bir soru sormak istiyorum? | Yukarı çık ↑
İletişim Formunu kullanarak ya da [email protected] adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.