Özürlüler İdaresi Başkanlığı, ülkemizde özürlülerle ilgili veri eksikliğinin hizmet sunumunda yaşanan sorunların başlıca nedeni olduğu görüşünden hareketle 2002 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü ile işbirliği içerisinde Türkiye Özürlüler Araştırmasının gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Genel sonuçları 2003 yılı Aralık ayında açıklanan araştırma sonuçlarına göre, ülkemizde nüfusun %12.29’unu özürlüler oluşturmaktadır.

Araştırmaya ilişkin geçici sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

GENEL

GENEL NÜFUS ÖZÜRLÜ NÜFUS
TOPLAM 68 622 559 8 431 937
ERKEK 34 069 984 3 783 197
KADIN 34 552 575 4 648 740

ÖZÜRLÜ NÜFUSUN YAŞA GÖRE DAĞILIMI

TOPLAM 8.431.937 3.783.197 4.648.740
YAŞ GRUBU TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 263.055 157.186 105.869
5-9 319.276 183.599 135.677
10-14 278.468 157.323 121.145
15-19 297.837 155.941 141.896
20-24 379.147 195.229 183.918
25-29 534.359 254.066 280.293
30-34 585.452 267.827 317.625
35-39 615.605 271.263 344.342
40-44 690.140 290.662 399.478
45-49 743.727 318.060 425.667
50-54 734.938 294.271 440.667
55-59 676.655 274.774 401.881
60-64 680.495 278.944 401.551
65-69 620.513 261.623 358.890
70-74 484.854 208.191 276.663
75+ 485.709 206.588 279.121
Bilinmeyen 41.462 7.404 34.058

BÖLGELERE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

BÖLGELER TOPLAM ERKEK KADIN
Marmara 13,13 11,66 14,59
Ege 11,86 10,69 13,00
Akdeniz 12,16 11,15 13,15
İç Anadolu 12,52 10,78 14,23
Karadeniz 12,98 11,62 14,32
Doğu Anadolu 11,80 11,28 12,30
Güneydoğu Anadolu 9,90 9,86 9,94

YERLEŞİM YERİNE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
TOPLAM 12,29 11,10 13,45
KENT 12,69 11,37 13,99
KIR 11,67 10,69 12,63

İŞGÜCÜ DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
(12 ve daha yukarı yaştaki ÖZÜRLÜ nüfus)

TOPLAM ERKEK KADIN
İŞGÜCÜ 22,19 41,61 7,05
İSTİHDAM 19,6036,98 6,06
İŞSİZ 2,59 4,64 0,99
İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYAN NÜFUS 77,81 58,15 92,94

İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ NÜFUSUN İŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
(12 ve daha yukarı yaştaki ÖZÜRLÜ nüfus)

TOPLAM ERKEK KADIN
Kamu sektörü 18,23 18,36 17,64
Özel sektör 34,85 35,02 34,04
İşveren 3,09 3,58 0,73
Kendi hesabına 35,71 40,16 14,63
Ücretsiz aile işçisi 8,11 2,87 32,96
Bilinmeyen 0,02 0,02 0

SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
Sosyal güvenliği olan 60,28 57,58 62,
Sosyal güvenliği olmayan 39,72 42,42 37,51

SOSYAL GÜVENLİKTEN YARARLANMA DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
Kendi adına 44,50 82,47 16,04
Başkasının adına 55,49 17,53 83,96

ALINAN HİZMETLERE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

HİZMETLER TOPLAM ERKEK KADIN
Eğitim 20,45 23,25 16,53
Bakım ve rehab. 9,63 10,32 8,68
Mes.ve bec.ed.kursu 13,71 13,16 14,49
Sağlık hizmeti 75,76 76,07 75,33
Sos.ve kül.hiz. 1,49 1,71 1,19
Aile reh.ve dan.hiz. 1,67 1,67 1,66
Diğer 1,75 1,59 1,96

HİZMET ALINAN KURUMLARA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

KURUM TOPLAM ERKEK KADIN
Sağlık kuruluşundan Özürlülerle ile ilgili dernek/vakıf/ 85,18 84,01 86,83
fed/konfed 3,07 3,67 2,26
Milli Eğitim Bakanlığı 4,18 5,05 2,96
SHÇEK 0,65 0,48 1,90
İş Kur 0,66 0,23 3,97
Yerel yönetimler 1,65 1,91 1,29
Diğer 1,17 0,91 12,72
Bilmiyor 5,30 4,93 5,82

ÖZÜRLÜ NÜFUSUN ÖZÜR GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

ÖZÜR GRUBU TOPLAM ERKEK KADIN
Ortopedik 1,25 1,48 1,02
Görme 0.60 0.70 0.50
İşitme 0.37 0.41 0.33
Dil ve Konuşma 0.38 0.48 0.28
Zihinsel 0.48 0.58 0.38
Diğer 9,70 8,05 11,33
TOPLAM 12,29 11,10 13,45

Birden fazla özre sahip olanlar % 11,4

ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER

YAŞ GRUBUNA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞ TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 4,68 3,87 5,83
5–9 5,81 5,74 5,92
10–14 5,17 5,50 4,71
15-19 6,00 6,05 5,94
20–24 7,86 8,32 7,21
25–29 9,81 10,80 8,42
30–34 8,03 8,85 6,86
35–39 7,41 8,00 6,57
40–44 6,66 7,19 5,91
45–49 6,18 6,54 5,67
50–54 5,44 5,42 5,47
55–59 5,20 5,10 5,36
60–64 5,89 5,34 6,66
65–69 5,62 4,72 6,91
70–74 4,17 3,67 4,88
75+ 5,97 4,88 7,51
Bilinmeyen 0,09 0,03 0,17

ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
DOĞUŞTAN 23,91 21,51 27,33
SONRADAN 73,30 76,17 69,21

DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ TOPLAM KADIN
Bilmiyor 53,34 49,43 57,72
Genetik veya kalıtsal bozukluk 16,96 19,01 14,66
Doğum travması 9,73 9,21 10,31
Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması 6,11 7,44 4,61
Kan uyuşmazlığı 3,76 4,63 2,79
Annenin hamileliğinde geçirdiği hastalıklar 3,31 3,82 2,74
Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar 2,53 1,68 3,48
Annenin hamileliğinde yetersiz/kötü beslenmesi 2,04 2,92 1,06
Bilinmeyen 2,22 1,86 2,63

SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ TOPLAM ERKEK KADIN
Kaza 41,17 49,90 27,51
Hastalık 41,20 34,76 51,28
İlaç kullanımı 2,70 2,90 2,39
Zehirlenme 0,19 0,09 0,34
Beslenme bozukluğu 0,76 0,51 1,16
Madde bağımlılığı 0,09 0,14 0
Diğer 6,05 5,51 6,90
Bilmiyor 5,72 4,40 7,79
Bilinmeyen 2,12 1,80 2,63

ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN TÜRÜ TOPLAM ERKEK KADIN
Şekil bozukluğu (deformite) 66,98 67,53 66,19
Fonksiyon (güç) kaybı 56,71 55,24 58,80
Organ yokluğu 11,81 15,28 6,88
Bilinmiyor 2,74 2,34 3,30

KULLANILAN CİHAZ TÜRÜNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

CİHAZ TÜRÜ TOPLAM ERKEK KADIN
Protez 22,71 23,81 19,98
Tekerlekli sandalye 14,68 16,17 11,71
Ortez (yür. cihazı vb) 8,5 7,5 9,67
Koltuk değneği 39,79 36,95 42,38
Diğer 19,55 19,23 19,15

TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
Tedavi yapılıyor 17,08 16,09 18,49
Tedavi yapıldı 39,58 43,78 33,61
Tedavi yapılmadı 38,84 36,17 42,64
Bilinmiyor 4,50 3,97 5,25

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER TOPLAM ERKEK KADIN
Çevre düzenlemelerinin olmaması 27,08 25,01 30,03
Kamuya açık binalara girememe 22,91 21,75 24,56
Toplu taşım araçlarına binememe 42,88 40,85 45,76
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama 23,62 23,32 24,03
Evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesi 17,88 17,61 18,26
Toplumun yardımcı olamaması 27,12 26, 27,41
Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması 53,38 53,78 52,82
Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması 38,30 37,60 39,29
Diğer 4,25 4,11 4,44

GÖRME ÖZÜRLÜLER

YAŞ GRUBUNA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞ TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 4,69 4,66 4,72
5–9 6,55 6,21 7,03
10–14 5,17 5,22 5,10
15-19 5,81 5,18 6,67
20–24 6,88 7,91 5,47
25–29 6,66 6,88 6,36
30–34 6,53 7,57 5,12
35–39 5,18 5,66 4,52
40–44 5,41 5,92 4,71
45–49 6,59 7,06 5,94
50–54 5,34 5,47 5,16
55–59 5,88 5,65 6,19
60–64 6,64 6,22 7,22
65–69 6,64 6,39 6,99
70–74 6,34 5,64 7,31
75+ 9,62 8,24 1,50
Bilinmeyen 0,08 0,13 0,00

ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
DOĞUŞTAN 20,41 20,46 20,35
SONRADAN 76,32 76,49 76,09

DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ TOPLAM ERKEK KADIN
Bilmiyor 51,91 52,63 50,92
Genetik veya kalıtsal bozukluk 23,42 22,11 25,22
Doğum travması 4,75 5,66 3,50
Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması 4,20 5,13 2,92
Kan uyuşmazlığı 5,38 4,72 6,29
Annenin hamileliğinde geçirdiği hastalıklar 4,19 3,97 4,49
Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar 2,30 2,09 2,60
Annenin hamileliğinde yetersiz/kötü beslenmesi 2,11 2,99 0,91
Bilinmeyen 1,73 0,71 3,14

SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ TOPLAM ERKEK KADIN
Kaza 25,45 33,95 13,75
Hastalık 47,38 41,53 55,43
İlaç kullanımı 1,01 0,86 1,21
Zehirlenme 0,24 0,41 0
Beslenme bozukluğuv0,45 0,60 0,24
Madde bağımlılığı 0,28 0,34 0,19
Diğer 7,58 7,02 8,35
Bilmiyor 15,55 13,77 18,01
Bilinmeyen 2,06 1,52 2,81

ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN TÜRÜ TOPLAM ERKEK KADIN
Her iki gözün de hiç görmemesi 11,75 11,39 12,25
Bir gözün az, diğer gözün hiç görmemesi 18,06 18,23 17,82
Her iki gözün de az görmesi 21,12 19,93 22,74
Bir gözün hiç görmemesi 27,92 30,23v24,77
Şaşılık 10,40 8,78 12,61
Diğer 6,06 6,85 4,98
Bilinmeyen 4,59v4,41 4,83

KULLANILAN CİHAZ TÜRÜNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

CİHAZ TÜRÜ TOPLAM ERKEK KADIN
Göz protezi 7,79 9,09 6,10
Gözlük, lens 86,65 85,00 88,80
Diğer 5,04 5,39 4,58

TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
Tedavi yapılıyor 20,30 19,86 20,91
Tedavi yapıldı 37,01 39,49 33,60
Tedavi yapılmadı 38,60 37,07 40,70
Bilinmiyor 3,99 3,42 4,78

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER TOPLAM ERKEK KADIN
Kamuya açık alanlarda sesli uyarı işaretleri ve çevre düzenlemelerinin yeterli olmaması 35,06 35,97 33,83
Toplu taşım araçlarına binmekte güçlük çekme 34,7 32,09 38,28
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama 27,07 77,54 51,31
Evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesi 16,1 16,46 15,61
Toplumun yardımcı olamaması 27,34 27,25 27,46
Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması 51,58 51,88 51,18
Braille ve sesli yayınların yeterli ve yaygın olmaması 26,38 27,9 24,3
Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması 39,36 38,44 40,63

İŞİTME ÖZÜRLÜLER

YAŞ GRUBUNA GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞ TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 7,64 3,81 2,95
5–9 10,69 7,56 7,28
10–14 8,43 6,98 6,76
15-19 9,48 6,15 8,60
20–24 11,22 10,11 6,81
25–29 10,86 6,66 7,71
30–34 10,65 8,92 7,49
35–39 8,45 4,49 8,31
40–44 8,82 5,14 4,60
45–49 10,74 5,50 6,65
50–54 8,71 4,16 4,38
55–59 9,59 3,76 4,23
60–64 10,83 6,13 5,53
65–69 10,83 5,10 4,48
70–74 10,34 5,12 4,63
75+ 9,98 10,30 9,59
BİLİNMEYENv0,06 0,10 0,00

ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
DOĞUŞTAN 29,49 29,14 29,92
SONRADAN 67,10 68,13 65,85

DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ TOPLAM ERKEK KADIN
Bilmiyor 54,99 53,40 56,85
Genetik veya kalıtsal bozukluk 19,74 19,56 19,96
Doğum travması 6,03 6,95 4,96
Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması 1,35 1,78 0,85
Kan uyuşmazlığı 6,45 6,96 5,86
Annenin hamileliğinde geçirdiği hastalıklar 4,41 5,00 3,71
Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar 1,60 1,31 1,94
Annenin hamileliğinde yetersiz/kötü beslenmesi 1,03 1,51 0,47
Bilinmeyen 4,40 3,53 5,41

SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ TOPLAM ERKEK KADIN
Kaza 11,03 14,05 7,26
Hastalık 58,44 57,37 59,78
İlaç kullanımı 1,12 0,95 1,32
Zehirlenme 0 0 0
Beslenme bozukluğu 0,25 0,32 0,17
Madde bağımlılığı 0 0 0
Diğer 14,42 12,00 17,44
Bilmiyor 2,6 3,24 1,79
Bilinmeyen 12,15 12,08 12,24

ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN TÜRÜ TOPLAM ERKEK KADIN
Her iki kulağın hiç duymaması 32,45 31,53 33,56
Bir kulağın az, diğerinin hiç duymaması 18,96 19,32 18,52
Her iki kulağın da az duyması 24,90 26,15 23,40
Bir kulağın hiç duymaması 16,59 16,64 16,52
Diğer 2,28 2,13 2,45
Bilinmeyen 4,83 4,22v5,55

TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
Tedavi yapılıyor 13,02 13,00 13,04
Tedavi yapıldı 39,02 40,79 36,89
Tedavi yapılmadı 43,61 42,78 44,61
Bilinmiyor 4,35 3,43 5,46

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER TOPLAM ERKEK KADIN
Kamuya açık alanlarda görsel uyarı işaretlerinin yeterli olmaması 38,60 38,42 38,82
Toplumun yardımcı olamaması 38,19 37,32 39,25
Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması 57,76 59,02 56,24
Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması 52,83 54,76 50,52
Eğitim olanaklarından yararlanamama 33,01 32,80 33,27
Günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözememe 35,22 33,64 37,11
Haberleşme olanağının olmaması 38,00 38,70 37,16
Görsel yayın organlarından yararlanamama 28,55 28,15 29,04

DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜLER

YAŞ GRUBUNA GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞ TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 6,97 7,00 6,92
5–9 17,45 17,92 16,65
10–14 9,78 9,27 10,65
15-19 10,77 10,47 11,28
20–24 9,54 9,68 9,30
25–29 10,46 10,24 10,82
30–34 7,47 8,18 6,28
35–39 5,03 4,82 5,37
40–44 4,08 4,45 3,46
45–49 3,82 3,92 3,64
50–54 3,28 3,88 2,27
55–59 2,55 2,16 3,19
60–64 3,00 2,76 3,40
65–69 2,48 1,98 3,32
70–74 1,55 1,55 1,56
75+ 1,72 1,61 0,39
Bilinmeyen 0,05 0,08 0,00

ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
DOĞUŞTAN 46,63 45,73 48,14
SONRADAN 50,16 51,81 47,39

ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS

ÖZRÜN NEDENİ TOPLAM ERKEK KADIN
Genetik veya kalıtsal bozukluk 15,90 15,03 17,36
İşitme özrü 10,31 8,93 12,63
Zeka geriliği 10,49 10,88 9,84
Dudak-damak yarıklığı, çene bozuklukları 2,84 3,20 2,25
Beyin kanaması, beyin zedelenmesi, felç 4,83 4,57 5,28
Gırtlağın tamamen alınması 1,02 1,62 0
Ses tellerinde felç 1,00 0,91 1,14
Ses tellerinden birinin ya da ikisinin alınmış olması 0,34 0,23 0,53
Serebral Palsi 2,59 3,12 1,70
Duygusal problemler 3,19 3,67 2,38
Kaza 3,90 4,34 3,15
Hastalık 23,88 24,34 23,10
Diğer 16,76 16,95 16,44
Bilinmeyen 2,95 2,21 4,18

ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN TÜRÜ TOPLAM ERKEK KADIN
Aşırı hızlı konuşma 4,03 3,88 4,28
Tutuk konuşma 22,83 25,45 18,42
Yarım konuşma 25,83 25,14 26,99
Ses bozukluğu 8,27 7,32 9,88
Burundan/genizden konuşma 2,43 2,14 2,91
Hiç konuşamıyor 45,93 45,20 47,15
Bilinmeyen 4,59 4,08 5,46

TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
Tedavi yapılıyor 11,27 11,09 11,57
Tedavi yapıldı 21,65 23,90 17,87
Tedavi yapılmadı 63,02 61,40 65,74
Bilinmiyor 4,07 3,61 4,83

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER TOPLAM ERKEK KADIN
Kamuya açık alanlarda görsel uyarı işaretlerinin yeterli olmaması 39,15 38,31 40,56
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama 39,04 38,19 40,47
Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması 58,87 58,88 58,86
Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması 45,48 45,70 45,11
Eğitim olanaklarından yararlanamama 45,06 45,24 44,76
Günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözememe 41,12 40,05 42,91
Haberleşme olanağının olmaması 38,49 38,02 39,27
Görsel yayın organlarından yararlanamama 25,78 25,00 27,09

İŞİTME CİHAZI KULLANAN İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI: %1

CİHAZ KULLANAN DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI: %1,5

ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER

YAŞ GRUBUNA GÖRE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞ TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 5,61 5,84 5,26
5–9 12,41 12,51 12,26
10–14 10,91 10,23 11,93
15-19 11,04 11,08 10,98
20–24 12,46 13,12 11,48
25–29 12,24 12,93 11,19
30–34 9,29 10,00 8,22
35–39 7,75 5,68 10,85
40–44 5,76 6,78 4,22
45–49 3,54 3,76 3,21
50–54 2,26 2,48 1,94
55–59 1,67 1,39 2,09
60–64 1,58 1,25 2,08
65–69 1,31 1,27 1,37
70–74 0,94 0,56 1,50
75+ 1,14 0,97v1,41
Bilinmeyen 0,09 0,16 0,00

ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
DOĞUŞTAN 47,92 46,12 50,64
SONRADAN 49,89 51,98 46,73

DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ TOPLAM ERKEK KADIN
Bilmiyor 43,91 45,55 41,65
Genetik veya kalıtsal bozukluk 22,91 22,38 23,63
Doğum travması 6,52 5,12 8,45
Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması 10,36 11,85 8,31
Kan uyuşmazlığı 6,56 5,76 7,66
Annenin hamileliğinde geçirdiği hastalıklar 3,33 3,67 2,86
Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar 2,14 1,83 2,57
Annenin hamileliğinde yetersiz/kötü beslenmesi 2,26 2,27 2,26
Bilinmeyen 2,00 1,56 2,62

SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ TOPLAM ERKEK KADIN
Kaza 9,33 10,19 7,87
Hastalık 54,98 53,62 57,25
İlaç kullanımı 1,49 1,66 1,21
Zehirlenme 0,84 1,21 0,21
Beslenme bozukluğu 0,66 0,50 0,93
Madde bağımlılığı 0 0 0
Diğer 10,83 9,84 12,49
Bilmiyor 18,27 19,39 16,39
Bilinmeyen 3,61 3,58 3,65

ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN TÜRÜ TOPLAM ERKEK KADIN
Eğitilebilir (Hafif) 20,54 20,44 20,68
Öğretilebilir (Orta) 26,49 28,85 22,94
Ağır 18,32 17,84 19,05
Çok Ağır 19,66 17,83 22,42
Bilmiyor 12,02 12,26 11,64
Bilinmeyen 2,97 2,77 3,26

TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM ERKEK KADIN
Tedavi yapılıyor 18,07 18,25 17,79
Tedavi yapıldı 24,88 25,84 23,43
Tedavi yapılmadı 54,08 53,16 55,48
Bilinmiyor 2,97 2,75 3,30

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER TOPLAM ERKEK KADIN
Ailenin olmaması durumunda kendisine kimin bakacağı endişesi 70,79 69,99 71,99
Aile fertlerinin kendisiyle ilgilenmesi sonucunda çalışamaması 28,54 27,45 30,17
Hiç bir maddi güvencesinin olmaması 63,71 65,80 60,56
Kısa süreli kalabileceği kurum/kuruluşun olmaması 47,32 48,29 45,85
Sokağa çıktığında kendini farklı hissetmesi 45,31 44,93 45,89
Toplumun kendisini kabullenmemesi 38,26 38,53 37,87
Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması 60,52 60,08 61,17
Sosyal, kültürel etkinliklere katılamama 40,34 39,75 41,24

DİĞER

Bu grupta, ruhsal ve kronik hastalığı olanlar yer almaktadır.

BÖLGELERE GÖRE RUHSAL VE KRONİK (SÜREGEN) HASTALIĞI OLAN NÜFUS %

BÖLGELER TOPLAM ERKEK KADIN
Marmara 10,90 9,05 12,73
Ege 9,27 7,55 10,95
Akdeniz 9,56 8,16v10,93
İç Anadolu 9,92 7,77 12,03
Karadeniz 9,76 7,97 11,52
Doğu Anadolu 9,26 8,10 10,41
Güneydoğu Anadolu 7,18 6,41 7,96

RUHSAL VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARIN YAŞ GRUBUNA GÖRE DAĞILIMI

TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 181.416 112.479 68.937
5–9 184.110 104.384 79.726
10–14 160.089 86.678 73.411
15–19 172.634 84.546 88.088
20–24 228.949 99.593 129.356
25–29 371.818 151.653 220.165
30–34 439.688 173.623 266.065
35–39 493.016 201.309 291.707
40–44 581.364 220.857 360.507
45–49 642.541 255.695 386.846
50–54 650.913 245.113 405.800
55–59 595.829 229.787 366.042
60–64 586.039 227.673 358.366
65–69 534.176 216.231 317.945
70–74 415.637 171.754 243.883
75+ 380.945 154.875 226.070
Bilinmeyen 40.240 6.780 33.460