İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı…


Türkiye 2003 Engelli İstatistikleri

Özürlüler İdaresi Başkanlığı, ülkemizde özürlülerle ilgili veri eksikliğinin…